AŠTUNTASIS BĖGIMO ETAPAS

REZULTATO ĮDIEGIMAS Į ŽMOGAUS NEUROLOGIJĄ

Sveiki, gerbiami Maratono dalyviai!

 Šiame etape jūsų laukia „Rezultato įdiegimas  į žmogaus neurologiją“. psichotechnika. Po šios technikos jūsų tikslas taps jūsų realybės dalimi.

Štai kaip Sergejus Kovaliovas šią psichotechniką aprašo savo knygoje „Neurotransformingo pagrindai“:

„Kaip parodė neuroprogramuotojų tyrimai, pasirengimas tikslui pasiekti visų pirma vyksta pagal šią schemą“.

Suprantu – Tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs – Verta – Noriu ir galiu – Jaučiu – Pradedu gyventi

Kita vertus, tinkamas pasirengimas tampa įmanomas tik tada, kai yra susijęs su viliojančia „morkyte”, t.y. motyvacija, nukreipta į tikslą.  Tokia motyvacija ir buvo gauta psichotechnikos „Tikslo įsukimas į viršų“ metu.


Pavyzdžiui: Tikslas –Tapti ir būti moterimi, kuri ištekėjo už ją tenkinančio pagal visus paramentrus vyro.Įsukimas į viršų:
Įgysiu daugiau ramybės savo moteriško gyvenimo srityje;
Labiau pasitikėsiu savimi;
Būsiu patenkinta savo gyvenimu;
Būsiu visiškai patenkinta tuo, kas vyksta, ir tapsiu laiminga.

Visa tai pavadinkim pasiekto tikslo (tapti ir būti moterimi, kuri ištekėjo už ją tenkinančio pagal visus paramentrus vyro) pasekmėmis, kurios yra geidžiamos. 

Toliau viskas labai paprasta. Jūs pasakojate (geriau balsu), kaip geidžiamos pasekmės išplaukia iš priežasties, t.y. jūsų pasirinkto tikslo: Jeigu.................., tai........................ .

Sutrumpintas anksčiau pateiktas  pavyzdys skambėtų taip:
Pirmoji frazė –
Aš suprantu, kad, ištekėjusi už mane pagal visus parametrus tenkinančio vyro (priežastis),įgysiu daugiau ramybės savo moteriško gyvenimo srityje, labiau pasitikėsiu savimi, būsiu patenkinta savo gyvenimu, būsiu visiškai patenkinta tuo, kas vyksta, ir tapsiu laiminga (pasekmė „morkytė“).

Toliau jums reikia kartoti šią frazę pagal žemiau pateiktą scemą:

Aš suprantu, kad tada, kai aš ___________________, tai aš ______________________.
Aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad tada, kai aš__________________, tai aš __________________.
Iš tiesų, yra verta ____________________ir _______________________ (čia reikės savo frazę paredaguoti, kad atitiktų linksniai ir gražiai skambėtų).
Iš tiesų, aš noriu_____________________________________________________.Iš tiesų, aš galiu_________________________ ir ___________________________. 
Aš jaučiu, kaip aš __________________________ ir ____________. (vėl paredaguokit, kad sakinys  gražiai skambėtų). 
Ir pagaliau...
Aš pradedu gyventi, kaip_____________________________________________.

–Ir tai viskas? – skeptiškai paklausite jūs.

– Ne, ne viskas, –atsakysiujums, nors net ir tokia supaprastinta forma ši psichotechnika būtų veiksminga, norint pasiekti savo tikslą.  Tačiau atlikus pilną šios psichotechnikos versiją,kuri pateikta žemiau,  jūs gaunate tiesiog psichotroninį ginklą.  Skliausteliuose daugtaškių vietoje turi būti pilnai parašyta jūsų priežastis-pasekmė (čia tai praleidžiame, taupydami vietą).

Aš suprantu (...).
Aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (...), todėl, kad aš suprantu(...).
Tai yra  verta, kad (...), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (...), todėl, kad aš suprantu(...).
Aš noriu (...), todėl, kad tai yra verta, kad (...), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (...), todėl, kad aš suprantu(...).
Aš galiu (...), todėl, kad tai yra verta, kad (...), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (...), todėl, kad aš suprantu(...).
Aš jaučiu (...), todėl, kad aš galiu (...), todėl, kad tai yra verta, kad (...), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (...), todėl, kad aš suprantu(...).
Aš pradedu gyventi kaip(...), todėl, kad aš jaučiu (...), todėl, kad aš galiu (...), todėl, kad tai yra verta, kad (...), todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinęs (...), todėl, kad aš suprantu(...).

Kad būtų visiškai aišku, pateiksime pavyzdį:

 As suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu  moterimi, kuri....... tai aš....... .

 As tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri..., tai aš.....,
todėl kad aš suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu  moterimi, kuri....... tai aš .........

Tai yra  verta tapti  moterimi, kuri ....... ir........,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri..., tai aš.....,
todėl, kad aš suprantu, kad kai aš tapsiu ir bųsiu  moterimi, kuri....... tai aš .........

 Aš noriu tapti ir būti moterimi, kuri ...... ir ..... ,
todėl, kad tai yra  verta tapti  moterimi, kuri ....... ir........,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri..., tai aš.....,
todėl, kad aš suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri....... tai aš .........

Aš galiu tapti ir būti moterimi, kuri......... ir....... ,
todėl, kad aš noriu tapti ir būti moterimi, kuri ...... ir ..... ,
todel, kad tai yra  verta tapti  moterimi, kuri ....... ir........,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri..., tai aš.....,
todėl, kad aš suprantu, kad kai aš tapsiu ir busiu moterimi, kuri....... tai aš.........

Aš jaučiu, kaip tampu moterimi, kuri ....... ir........ ,
todėl, kad aš galiu tapti ir būti moterimi, kuri......... ir....... ,
todėl, kad ašnoriu tapti ir būti moterimi, kuri ...... ir ..... ,
todėl, kad tai yra  verta tapti  moterimi, kuri ....... ir........,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri..., tai aš.....,
todėl, kad aš suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu  moterimi, kuri....... tai aš......... 

Aš pradedu gyventi kaip moteris, kuri labai greitai....... ir.......,
todėl, kad as jaučiu, kaip tampu moterimi, kuri ....... ir........ ,
todėl, kad as galiu tapti ir būti moterimi, kuri......... ir....... ,
todėl, kad as noriu tapti ir būti moterimi, kuri ...... ir ..... ,
todėl, kad tai yra  verta tapti  moterimi, kuri ....... ir........,
todėl, kad aš tikiu ir esu tvirtai įsitikinusi, kad, kai aš tapsiu ir būsiu moterimi, kuri..., tai aš.....,
todėl, kad aš suprantu, kad, kai aš tapsiu ir būsiu  moterimi, kuri....... tai aš .........

Sudėtinga? Tik iš pirmo žvilgsnio. Išsinagrinėkit pateiktą pavyzdį, ir viskas taps aišku. O dabar čiupkite sąsiuvinį, rašymo priemonę ir viską tvarkingai surašykite ranka, vietoj daugtaškių įrašydami savo priežastis (tikslą) ir pasekmes (ką gausite, pasiekę tikslą). Darbo daug, tačiau rezultatas jums tikrai patiks. Jūs pajusite jį.

Kai viską užrašysite, garsiai ir išraiškingai perskaitykite nuo pradžios iki galo.

Atsiskaitymui viską perspausdinkite, paskelbkite forume, o taip pat aprašykite savo jausmus, mintis ir kt., iškilusius skaitant ir perskaičius visą tekstą.

Sėkmės!