Paslaugos

Arūno Maniušio nuotr.

Praktinės psichoterapijos centro prie S. Kovaliovo vadovaujamo Inovacinių psichotechnologijų instituto (Maskva, Rusija) specialistė Linga Švanienė,
dirbdama integralinio neuroprogravamimo metodu teikia psichoterapinio konsultavimo paslaugas.


Kam skiriamos paslaugos?
Vyrams
Moterims
Vaikams
Šeimoms
Kreiptis čia.


Kokios naudos sau galima gauti konsultacijų metu?

- sustiprinti savo sveikatą;
- sulieknėti ir jus tenkinančią figūrą išlaikyti tiek, kiek norėsis;
- tapti pasitikinčiu savimi;
- išlikti ramiu nelengvose jums situacijose;
- pagerinti santykius su artimaisiais, jums svarbiais ir kitais žmonėmis;
- susirasti gyvenimo draugą(-ę), jį(ją) pamilti, tapti mylimu, sukurti šeimą;
- tapti laisvu nuo žmogaus, santykiai su kuriuo tapo neefektyviais ir skaudinančiais;
- susirasti sau patinkantį darbą ir pradėti jį dirbti;
- tapti finansiškai laisvu ir įgyti finansinę gerovę;
- išspręsti didelius ar mažus buitinius rūpesčius;
- tapti laisvu nuo priklausomybės, kuri suteikia daugiau rūpesčių nei malonumo;
- išspręsti vaikų emocines ir elgesio problemas;
- ir kita.
Kreiptis čia.


Kaip teikiamos konsultacijos?

-individualios konsultacijos:
               * psichoterapeuto kabinete Gargžduose ir Klaipėdoje
               * skaipu
               * pas klientą namuose arba kitur pagal susitarimą
-grupiniai užsiėmimai (paramos grupės, paskaitos, pratybos, relaksacijos užsiėmimai). 

Kreiptis čia. 


Kaip vyksta konsultacija?

-konsultacijos trukmė - 2 akademinės valandos (viso: 1 val. ir 30 min.)
-Pirmosios 5-15 min. skiriama problemos ir praeitoje konsultacijoje gautų rezultatų aptarimui, visas kitas laikas skiriamas psichotechnikų, vedančių į norimo rezultato pasiekimą, atlikimui.
Kreiptis čia.

Kaip vyksta konsultacinis procesas?

- trumpalaikio konsultavimo metu (2-4 konsultacijos) naudojama metodika greitam rezultatų pasiekimui (pakankamai paprastos problemos, klientas pasirengęs keistis);
- modulinis konsultavimas (10-15 konsultacijų) skiriamas problemų, kurių negalima išspręsti trumpalaikiu konsultavimu, sprendimui.  Dirbama pagal  autorinį prof. S. Kovaliovo Generalinį modulį.
Kreiptis čia.


Kas yra S.Kovaliovo Generalinis modulis?

Generalinis modulis - psichotechnikų sistema, skirta kliento sugebėjimų pasiekti norimą rezultatą suaktyvavimui.  Jį sudaro septyni etapai:
     1) Tikslo formulavimas ir motyvacijos tikslui pasiekti didinimas
     2) Darbas su įsitikinimais (ribojančių įsitikinimų išryškinimas ir jų pakeitimas)
     3) Darbas su savęs vaizdiniais
     4) Praeityje įvykusių kritinių incidentų likvidavimas ir ateities ekologizavimas
     5) Trūkstamų resursų norimam tikslui pasiekti gavimas
    6) Darbas su Sąmoningais sąmonės vienetais, jų transformavimas ir pajungimas norimiems tikslams pasiekti.
     7) Darbas su psichikos inkliudais ir introjektais bei pasirengimo naujam gyvenimui motyvacijos didinimas.

Kreiptis čia.


Ar visada dirbama pagal Generalinį modulį?

Ne.
-Jei problemą galima išspręsti trumpalaikio konsultavimo eigoje, Generalinis modulis netaikomas.
-Priklausomai nuo kliento užklausos, gali būti taikomi bendrieji, teminiai ar specializuotieji moduliai.  Štai keletas iš jų:
* Sveikatos optimizavimas;
* Lieknėjimo strategija ir taktika;
* Meilės santykių optimizavimas;
* Santykių optimizavimas;
* Veiklos efektyvumo didinimas;
* Santykių su pinigais optimizavimas;
* Deneurotizavimas;
* Neekologiškų gyvenimo scenarijų likvidavimas;
* ir kiti.

Kreiptis čia.


Prakeiksmai, nužiūrėjimai, per giminės narius perduodamos problemos.  Ar  tai sprendžiama?

Taip.  Integralinio neuroprogramavimo metodu sėkmingai padedame išspręsti šias problemas.
Kreiptis čia.


Ar integralinis neuroprogramavimas (INP) yra tas pats kaip ir NLP?

Ne. Integraliniame neuroprogramavime (INP) yra naudojamos susistematizuotos, papildytos ir transformuotos NLP psichotechnikos, tačiau tai tik maža dalis to, kas įeina į INP.  Daugiau apie tai, kas yra INP, galima paskaityti prof. S. Kovaliovo straipsniuose.
Kreiptis čia.


Ar už nupirktas paslaugas galima gauti sąskaitą-faktūrą?

Taip.  Dirbu pagal individualios veiklos pažymėjimą ir, klientui pageidaujant, visada išrašysiu sąskaitą-faktūrą.
Kreiptis čia.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą