KETVIRTASIS BĖGIMO ETAPAS

(šiam etapui skirtos dvi dienos)
Gerai suformuluotas rezultatas

1. Tikslas.

Ko išties norite? Tam tikrų minčių Jūs jau turite, juk pakankamai tiksliai įvardijote savo norą ankstesnėje psichotechnikoje, tačiau tikslas turėtų būti suformuluotas labai tiksliai, pradedant žodžiais: „Aš, Vardas, noriu tapti ir būti...“

Pvz.: Aš, Leta, noriu tapti ir būti moterimi, kuri turi pakankamai pajamų tenkinti savo kasdienius poreikius.
Aš, Itas, noriu tapti ir būti vyru, kurio pasitikėjimas savimi yra absoliutus ir pastovus.

2. Savybės.

Kaip suprasite, kad tikslą pasiekėte? Ką pamatysite, išgirsite, pajausite, sužinosite?
Kaip suvoksite, kad einate savo tikslo link? Koks paveikslas iškyla, kai galvojate apie sėkmingą ir laimingą gyvenimą, pasiekus tikslą?

3. Sąlygos.

Kas? Su kuo? Kur? Kaip? Kokiu būdu? Kada? Su kuo būtina ir pageidautina? Su kuo ir kaip nebūtina ir nepageidautina?

4. Resursai.

Kokias galimybes ir savybes jau turite, ką jau dabar galite atlikti? Ką dar būtų galima sustiprinti, padaryti? Ir kokias savybes reiktų suaktyvinti?
Kokios asmeninės savybės gali sukliudyti pasiekti tikslą? Ką ir kaip jau dabar galima būtų padaryti, norint kliūtis pašalinti?
Išvardinkite visas savo teigiamas savybes ir pasiekimus gyvenime:
Išvardinkite visas savo silpnybes ir baimes:

5. Apribojimai

Kodėl to nepasiekėt iki šiol? Kas stabdo ir trukdo?

6. Pasekmės: atsakymai turi būti 5 +/- 7 (NE MAŽIAU – antraip nelabai ir norit)

*Kas atsitiks ir bus, kai tikslą pasieksit?
*Kas atsitiks ir bus, jei NEpasieksit tikslo?
*Kas (gero) NEatsitiks ir ko NEbus, kai tikslą pasieksit?
*Kas Neatsitiks ir ko Nebus, jeigu NEpasieksit tikslo?

7. Vertė.

Ar tikslas vertas Jūsų pastangų, kurias reiks skirti? Kodėl?

Į kiekvieną pateiktą klausimą atsakykite, gerai apmąstę ir pajutę atsakymą bei jį lydinčią emociją.

Ši psichotechnika bet kokį tikslą transformuoja iš rūke skendinčio ketinimo į konkrečią pasiekimo programą – tai pajusite patys, kai atlikinėsite šią techniką. Aprašykite savo tikslą „pilna programa“, patikslindami visas svarbias detales. Punkte apie sąlygas BŪTINAI įvardinkite metus, mėnesį, šalį, miestą ir t.t. Įsivaizduokite, kad kuriate instrukciją, kuri vėliau bus tiksliai įvykdyta.

Pirmyn!!
  
2 užduotis

Šiandien mes atliksim labai svarbią ir efektyvią psichotechniką „Gerovę kurianti vizualizacija“.

Ji yra ilgalaikė – šią psichotechniką taikysim visą maratono laiką, – kad pasąmonė priimtų tikslą kaip savaime suprantamą.

1. Prisiminkite ir dar kartą perskaitykite savo suformuluotą tikslą. Jame kalba gali eiti apie bet kokį Jūsų troškimą: apie darbą, santykius, gerovę, sveikatą, svorį ar t.t.

2. Sukurkite konkretų savo tikslo vaizdą ar idėją. Stenkitės, kad tai būtų maksimaliai ryškus būsimos situacijos paveikslas – tiksliai tokios, kokios norėtumėt. Viską reikėtų įsivaizduoti esamuoju laiku, taip, tarsi tikslas jau pasiektas. Po to leiskite sau įeiti į tą paveikslą. Save įsivaizduokit tokį, koks norite būti. Priminimas: save įsivaizduokite iš šalies (disocijuotai), po to dar pridėkite tiek detalių, kiek sugebėsite. Tačiau nepersistenkite – konkrečios turi būti tik jūsų detalės ir pojūčiai, o ne vieta ar pats įvykis.

Kaip aukso vidurio pavyzdį galima pateikti: norite būti redaktoriumi ir pamatyti save redaktoriumi – viena, pamatyti save žurnalo redaktoriumi – kita, o pamatyti save žurnalo „Moteris“ redaktoriumi – trečia. Todėl šias detales įvertinkite ir apgalvokite.

3. Dažnai koncentruokite savo dėmesį, kaip galima dažniau mintimis grįžkite prie savo idėjos ar sukurto savo tikslo paveikslo. Tai gali vykti ir meditacijos metu, ir vidury dienos darbų – išnaudokite kiekvieną patogų momentą. Tokiu būdu Jūs savo paveikslą padarysite savo kasdienio gyvenimo dalimi. Galvodami apie paveikslą būtinai panaudokite ir jausmus, pojūčius, garsus ir netgi kvapus, kurie tiktų šiam paveikslui. 

Teisingos vizualizacijos principai:

* matyti save;
* stebėti save iš šalies, jau pasiekusį tikslą;
* pakėlus akis 15–20° laipsnių kampu;

* užmerkus akis.