SEPTINTASIS BĖGIMO ETAPAS

Psichotechnika „101 teiginys“

Į tarpus įrašykite savo tikslo formuluotę, taip, kad būtų išlaikyta sakinio struktūra, prasmė ir linksniai, giminė. Užpildykite prasmingais, Jūsų tikslą ir siekius atitinkančiais teiginiais kiekvieną sakinį. Atlikę užduotį, teiginius skaitykite garsiai ir raiškiai tiek kartų, kiek Jūs pats(i) jaučiate, jog reikia daryti. (Tai būtina!!! Bent vieną kartą perskaičius, nuotaika tikrai pasikeis ir nustebins Jus patį(-ią)).

  

„Kopingo“  sudarymas: 
1._______________________________egzistuoja mano patogumui ir naudai.
2. ______________________________________yra malonumų šaltinis man.
3. Man lengva ir malonu pasiekti_____________________________________.
4. Kiekvienas gaus naudos iš manęs _________________________________.
5. Kiekvienas padės man __________________________________________.
6. Man yra saugu_________________________________________________.
7. Aš jau įgyju____________ir mano noras ________ stiprėja kiekvieną dieną.
8. Aš turiu reikiamo lankstumo______________________________________.
9. Visos mano asmenybės dalys veikia taip, kad pačiu geriausiu būdu atitiktų mane tą, kuris(i) ___________________________________________________________.
10. Mano amžius yra tinkamas tam, kad_________________________________.
11. Mano išmatavimai ir dydis yra tinkami tam, kad_________________________.
12. Mano genetika yra tinkama tam, kad __________________________________.
13. Mano seksas yra teisingas tam, kad__________________________________.
14. Mano išvaizda ir elgesys yra tinkami tam, kad__________________________.
15. Aš turiu daugiau nei pakankamai jėgų tam, kad__________________________.
16. Aš esu talentingas(-a) tam, kad sukurčiau _______________________________.
17. Aš pakankamai patrauklus(i) tam, kad_________________ir_____________yra pakankamai patrauklu man.
18. Aš esu vertas(a) ___________________________________________________.
19. Man yra natūralu jaustis ____________________________________________.
20. Aš žinau, kaip padaryti _____________________________________________.
21. Mano gyvenimas – kupinas galimybių _________________________________.
22. Dabar, kai žinau, kad galiu mėgautis viskuo, aš taip pat žinau, kad mėgausiuosi ir kūrybos procesu______________________________________________________.
23. Esu dėkingas(a), kad man teko vaidmuo sukurti ____________________________.
24. Man yra visiškai natūralu ______________________________________.
25. _______________________________,be abejo pagerins mano santykius su bet kuriuo žmogumi.
26. Aš turiu daugiau nei reikia energijos ir entuziazmo tam, kad_________________.
27. Aš žinau, kaip gauti man svarbių žmonių palaikymą tam, kad________________.
28. Aš turiu daugiau nei reikia užsispyrimo tam, kad___________________________.
29. Aš turiu pakankamai laiko tam, kad _____________________________________.
30. Aš turiu viską, ko gali priteikti tam, kad___________________________________.
31. Mano didelis troškimas_________________________________________________.
32. Man priimtina ir natūralu________________________________________________.
33. Man verta turėti _______________________________________________________.
34. Man gera jaustis______________________________________________________.
35. Aš atleidžiu sau už tai, kad nepasiekiau______________________________praeityje.
36. Aš atleidžiu sau už tai, kad neigiau galimybę_________________________praeityje.
37. Aš atleidžiu sau už tai, kad nepažįstu savęs taip, jog iš karto galėčiau ____________.
38. Aš myliu viską, kas yra susiję____________________________________________.
39. Mano meilė sau pasireiškia tuo, kad _______________________________________.
40. Mano aukšta motyvacija tam, kad_______________________________________.
41. Man lengva, malonu ir savaime suprantama turėti___________________________.
42. Aš noriu pasiekti____________________, nes tai leis man gyventi lengvai, maloniai, natūraliu ir man priimtinu būdu.
43. Mano motina palaiko mane_____________________________________________.
44. Mano tėvas palaiko mane______________________________________________.
45. Visi mano šeimos nariai dalyvauja, palaikydami mano _______________________.
46. Mano draugai palaiko mane_____________________________________________.
47. _____________________________gerina mano komunikabilumą ir jumoro jausmą.
48. ____________________________________________suteikia man daugiau laisvės.
49. Aš turiu teisingų minčių tam, kad sukurčiau_________________________ir aš kuriu dar daugiau teisingų minčių, kad sukurčiau___________________________________.
50. Aš atleidžiu sau bet kokią klaidą ar nusižengimą, kuriuos ___________________.
51. _____________________________________________daro mane sėkmingesniu(e).
52. Mano noras______________________________________ yra palaimintas Dievo ir visuomenės.
53. Aš unikalus(i) ir Dievas besąlygiškai suteikė man teisę______________________.
54. Aš turiu praktinės išminties, kaip_________________________ir dar išradingumo.
55. ___________________________įrodo, kad prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą.
56. ___________________________________________įrodo, kad esu išradinga(s).
57. Aš žinau, kad pasieksiu______________________________________________.
58. Kiekvienas žino, kad aš būsiu_______________________________________.
59. Aš lengvai vizualizuoju_____________________________________________.
60. Aš dėkingas(a) už ________________________________________ aš jau turiu.
61. Aš išskirtinai geras žmogus, kuris____________________________________.
62. Mano Pasąmonė besąlygiškai padeda man_______________________________.
63. Dabar pats laikas man tam, kad______________________________________.
64. Mano ritualai ir įpročiai savaime nukreipti į vieną iš mano tikslų tam, kad________.
65.__________________________jausmai absoliučiai suderinti su manimi pačiu(a).
66. Aš visiškai įsitikinęs(usi), kad noriu________________________________________.
67______________________________įsitikinu, kad esu mylintis(i) ir atjaučianti(s).
68. Vyriausybė ir įstatymai mano pusėje___________________________________.
69. Visuomenė bendradarbiauja su manimi___________________________________.
70. Ekonominė situacija palanki man________________________________________.
71. Begalinė Visata jau turi man idealų ___________________________, kuris jau laukia manęs.
72. Aš turiu fizinių gabumų__________________________________________.
73. Aš turiu daugiau nei pakankamai gabumų ir žinių „Know-How“ tam, kad__________.
74. Aš turiu daugiau nei pakankamai jėgų ir ištvermės tam, kad____________________.
75. Netgi mano labiausiai besipriešinančios asmenybės dalys palaiko mane tam, kad ___________.
76.______________________________________________žavi mane.
77. ________________________________daro mano jausmus šviesius.
78. Aš dėkingas(a) sau už tai, kad____________________________________________.
79. Mano mintys pakankamai švarios tam, kad_________________________________.
80. Aš naudojuosi__________________________ tam, kad pagerinčiau savo tarnystę.
81. Saugiau, paprasčiau, patogiau ir naudingiau man _________________________.
82. Aš kantrus(i) ir delikatus(i)__________________________________________.
83. _________________________palaiko mano sąžiningą saviraišką ir manoji sąžiningoji saviraiška palaiko ___________________________________________.
84. _________________________stiprina mano žvalumą, gerovę ir malonumą, kurį teikia pats gyvenimas.
85. Mano pareiga ir teisė tapti ir būti  ___________________.
86. Begalo nuostabu, kad aš egzistuoju ir tai  pasireiškia________________akivaizdžiai lengvai.
87. ________________________________________tinka man.
88. _____________________________________besąlygiškai tenkins mane.
89. Jau iš pat pradžių, paties likimo buvo nuspręsta, kad aš ________________________.
90.______________________naudinga mano rato žmogui būti įtrauktam į tai.
91.___________________________________________tai, padeda man augti.
92. _____________________________padarys mane dar labiau seksualiai patraukliu(a).
93. Aš turiu praktinės išminties tam, kad sukurčiau puikų planą, kaip pasiekti__________.
94. Aš visiškai apsisprendžiau pasiekti tikslą __________________________________.
95. Aš jaučiu savyje įkvėpimą daryti viską ir bet ką, kas priartins mane prie__________.
96. Aš pasiruošiau tam,kad_______________________ir ruošiu save dar labiau tam, kad__________________________.
97. Aš jau nusiteikiau tam, kad _______________________ ir aš skirsiu dar daugiau pastangų  tam, kad______________patinka man tai, ar ne.
98 ___________________________vienareikšmiškai man suteikia daugiau malonumo, nei tai, ką aš darau dabar.
99. Mano___________________________plečia Visatos tobulumą.
100. Viskas, kas kada nors įvyko, įneša savo indėlį, į mano_______________________.
101. Visata džiaugiasi mano ___________________________________________.„Vidinio pasipriešinimo likvidavimas”

Kokia yra mūsų vidinių pasipriešinimų prigimtis? Žmogaus psichika susideda iš ištisos plejados savarankiškų sąmonės vienetų (paprastesnis jų pavadinimas būtų tiesiog „Dalys”), kurių kiekviena atsakinga už tam tikrą mūsų funkciją. Yra dalis, atsakinga už raidžių rinkimą klaviatūroje, dalis, kuri vairuoja, yra netgi „Dalis”, „įjungianti” anginą, kai Jūsų pasąmonė nusprendžia, kad Jums atėjo laikas pailsėti keletą dienų.

Taip pat yra „Dalis”, kuri adaptavosi prie jūsų gyvenimo būdo. Jai tai netgi patinka, nes ji tokį stabilumą vertina kaip gėrį. Tačiau, jos nuomone, geriau stabiliai blogai, nei „kažkokios neaiškios” permainos, gali nelabai sutapti su tais tikslais, kurių Jūs nusprendėte pagaliau rimtai siekti. Įdomiausia tai, kad būtent tokiu būdu ši dalis rūpinasi Jumis, vedama pačių geranoriškiausių tikslų. „Stabdančioji” yra ta dalis, kuri sukelia tinginio priepuolius, netikėjimą, kad rezultatai bus,  ji nuvertina pati tikslą ir t.t. Turim mes ir „Dalį”, kuri siekia permainų, nori geresnės gyvenimo kokybės ir pasiekti užsibrėžtų tikslų. Tai „Skatinančioji Dalis”, kuri ir atvedė Jus  į 8-ąjį etapą.

Tie etapai, kuriuos jau praėjote, suaktyvino ir sustiprino „Skatinančiąją Dalį”, tačiau liko ir „Stabdančioji Dalis”. Ji tikrai nepraleis progos surengti boikotą ir pabandys išmušti Jus iš vėžių.

Tam, kad visa mūsų energija būtų nukreipta į tikslo siekimą, rekomenduojam likviduoti pasipriešinimą.

Pasąmonės aritmetikos principas – energijos kiekio padidinimas. Taigi pasąmonėje:
-2+5 lygu ne +3, o +7, o kartais net ir visi +10, nes „Skatinančiosios Dalies” energija kur kas stipresnė už „Stabdančiosios Dalies”.

Technika, kuri leidžia suvienyti abi Dalis, atliekama paprastai:
Perskaitykite savo tikslą ir vizualizuokite jį.
O dabar:
Iškelkite savo rankas delnais į viršų taip, tarsi ant kiekvienos laikytumėte po lėkštę.
Pajuskite, kurioje kūno dalyje juntate pasipriešinimą ir leiskite jam nuslysti į vieną iš Jūsų delnų. Pažaiskite su savo vaizduote ir nustatykite jo (pasipriešinimo) formą, spalvą, konsistencija, dydį. Gal pavyks pajusti netgi pasipriešinimo svorį delne?
Dabar vėl sutelkite dėmesį į save ir pajauskite veržlumą, norą veikti. Atradę jį, leiskite jam nuslysti į kitą delną ir vėl pažaiskite su savo vaizduotę: pajauskite ir pamatykit formą, spalvą, konsistencija, dydį ir svorį.
Dabar suglauskite delnus, sumaišykite abi dalis, pamėtykite tai ant vieno, tai ant kito delno, kad jos susilietų, atlikite tai keletą kartų, kaskart patikrindami, kaip keičiasi pojūčiai. Kai pajausite, kad abi dalys susimaišė ir susiliejo, sustokite.
 Laikydami delnus kartu, pažiūrėkite, kas išėjo.
Jeigu tai, ką išvydote, Jums patinka ir tinka, įsileiskite tai į save – ten, kur pačios rankos judės ar pajusite impulsą. Jeigu tai, ką išvydote, jums nepatiko, vėl perkelkite tą mišinį į vieną iš delnų ir pakartokite nuo 2 iki 5 žingsnio procesą tiek kartų, kol rezultatas Jus tenkins. Taip būna gan retai, bet pasitaiko.
Rezultatas Jums turi patikti visu 100 %, todėl jei bent kiek abejojate, pakartokite techniką. Jeigu norisi 10 iš 10, o išėjo tik 8, pagalvokite, ką norėtųsi pakeisti, kad Jus rezultats visiškai tenkintų. Ką norisi sustiprinti, padidinti? Matosi tamsios dėmės? Išnaikinkite jas. (Tai Jūsų  kūrinys ir tik Jūsų pačių valioje padaryti jį maksimaliai patrauklų. Žaiskite su šiuo vaizdiniu tol, kol pajusite norą įsileisti jį į save, tik tuomet padarykite tai.)

 Atkreipkite dėmesį į spalvas:
Ruda (reiškia liga ar nuovargį).
Pilka (poreikį būti „kaip visi“ , apatiją).
Juoda (negatyvumas ir baimė).
Tamsiai violetinė (liūdesys ir netgi depresija).
Jeigu rezultate matote vieną ar net kelias iš šių spalvų, pakeiskite jas, tiesiog žiūrėdami ir jausdami, arba iš naujo atlikdami techniką.
Atkreipkite dėmesį, jei šios spalvos yra Jūsų „Skatinančiojoje Dalyje“ – geriau šias spalvas pakeisti kitomis.
„Stabdančioje Dalyje“ šios spalvos priimtinos, todėl ji ir yra stabdanti!!
Šis etapas yra labai svarbus – būkite atidūs.

Tai turbūt vienintelė technika, kur nieko nereikia rašyti savo sąsiuvinyje. Tačiau forume aprašykite savo pojūčius, vaizdinius, įspūdžius ir gautą rezultatą.

Sėkmės ir atradimų !!!