ŠEŠTASIS BĖGIMO ETAPAS

Sveiki, Maratono dalyviai,
Jeigu pasiekėte šį etapą, reiškia, jau turite vieną ar kelis gerai apibrėžtus tikslus, kurie detalizuoti ir „išvynioti“ tiek į gylį, tiek į aukštį. Tai savo ruožtu, reiškia, kad greta suvokimo, ko išties norite, Jūs taip pat turite aiškią vidinę motyvaciją  ir detalų planą, kuris žingsnis po žingsnio priartins Jus prie norimo rezultato ir permainų gyvenime. Šiame etape mes užsiimsime „kopingu“ (nuo angliško žodžio to cope – susidoroti) –besąlygiško pasiruošimo pasiekti tikslą ugdymu, o taip pat stiprinsime tikėjimą savo sėkme. Priminimai: 1) „Kopingas“ – būtina sąlyga efektyviai siekiant tikslo. 2) Yra du elgesio būdai: ryžtingas (įveikti, susidoroti, pasiekti, „kopingo“) elgesys ir  psichologinė apsauga. Pirmasis būdas padeda konkrečiai suformuluoti tikslą ir jo siekti, pvz.: „tapti ir būti turtingu“. Antrasis būdas skatina ieškoti pasiteisinimo: pvz.: „mes neturingi, bet sąžiningi“ ir paguodos, kad to turto nelabai ir reikia. Pasak S. V. Kovaliovo, psichologinė apsauga – tai būdas gyventi su problema, nesikraustant iš proto dėl jos. Pasąmonė turi visus reikiamus resursus absoliučiai bet kokiam tikslui pasiekti, tik su sąlyga, kad priimsi tikslą ir pripažinsi, kad visa tai –  „į gerą“ . Pasąmonei tikslą įsisavinti padeda  7-ios dalys: norėjimas, kaina, pasiekiamumas, siekimo proceso ekologija, ekologija po pasiekimo, mūsų pačių turimi gabumai, užsitarnavimas.

Jeigu nors vienos ir sudedamų dalių trūks, Pasąmonė nieko nekeis nei mūsų vidinėje, nei išorinėje realybėje, kad jos taptų palankios norimam tikslui pasiekti. Ir teisingai –kam siekti tikslo, jeigu jis ne toks jau ir geidžiamas? Kad pasiekus tikslą Jūs lauktų nusivylimas ar net depresija? Ar tam, kad Jūs ,sunaudoję begalę savo laiko ir resursų, nusiviltumėt rezultatu? Ir t.t. Pasąmonė užveria galimybę pasiekti tai, kas neekologiška Jums pačiam, ar neatitinka Jūsų gyvenimo nuostatų.

Tik įrodžius savo Pasąmonei, kad esat pasiruošęs priimti  pokyčius, susijusius su tikslo realizavimu, įmanoma judėti tikslo link.

Ir dar vienas svarbus niuansas – šios dalys privalo būti priimtos Jūsų Pasąmonėje, o ne protu.

Norėdami išsiaiškinti, kaip Jūsų Pasąmonė žiūri į Jūsų tikslą, paimkite popieriaus lapą ir viršuje užrašykite savo tikslą , o kiek apačioje nubrėžkite skalę  su padalomis:

   |-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|

   1                           2                              3                              4                            5          


Paimkite rašymo priemonę ir padėkite ranką taip, kad alkūnė būtų tvirtai atsirėmus į pagrindą, o pati ranka laisvai judėtų ore virš skalės. Laikydami rašymo priemonę ore virš skaičiaus 3, skaitykite savo tikslo formuluotę (akys nukreiptos15–20 laipsnių kampu į viršų) pridėdami po teiginį:

A.    Šį tikslą tikrai noriu pasiekti.

B.     Šis tikslas vertas to, kad jo siekčiau.

C.     Šį tikslą įmanoma pasiekti.

D.    Tai, ką reiks daryti, kad tikslas būtų pasiektas, bus normalu ir natūralu.

E.     Taip, kaip gyvensiu pasiekę(u)s  tikslą, bus normalu ir natūralu, lengva ir malonu.

F.      Aš turiu visus reikiamus gabumus ir savybes šiam tikslui pasiekti.

G.    Aš esu verta(s) pasiekti šį tikslą.

Pvz.: Savo tikslą tapti ir būti pasitikinčiu savimi vyru, lengvai priimančiu perspektyvius sprendimus versle, tikrai noriu pasiekti (ranka nukrypsta iki kurios nors padalos, fiksuojam skaičių, grįžtam į „3“). Mano tikslas tapti ir būti pasitikinčiu savimi vyru, lengvai priimančiu perspektyvius sprendimus versle, vertas to, kad jo siekčiau (ranka nukrypsta iki kurios nors padalos, fiksuojam skaičių, grįžtam į „3“)... ir taip toliau.

Atlikę užduotį, turėsit panašią eilutę:

A. 4,3
B. 3,6
C. 3,2
D. 4,4
E. 5
F. 4,7
G. 5

Jeigu visi atsakymai pažymėti virš 4 – Sveikinu!! Jūsų  „kopingas“ aukštas ir Jūsų Pasąmonė tikslą priima palankiai ir jau kuria naują realybę, kurioje tikslas bus realizuotas.

Jeigu balai atlikus užduotį yra žemesni nei 4 – nieko baisaus, tiesiog tai rodo, kad Jūsų Pasąmonė nepalaiko Jūsų entuziazmo  (tam yra daug įvairių priežasčių) ir mes galime argumentuotai įrodyti savo požiūrio teisingumą. Todėl dirbame su viskuo, kas yra žemiau 4 balų (pavyzdyje B ir C).

Mintyse paskirstykite erdvę priešais save į 3 zonas:

• artima (2–3 metrai)

• vidurinė (3–5 metrai)

• tolimoji (> 5 metrai)

1. Jums reikės tuščios kėdės, pastatytos artimoje zonoje. Ant jos įsivaizduokite savo Skeptiškąją dalį, kuri abejoja Jūsų užsibrėžtu tikslu. Dažniausiai tai Jūsų paties, nusiteikusio skeptiškai, įvaizdis, nors gali būti ir visai kitaip.

2. Už kėdės vidurinėje zonoje įsivaizduokite stovinčius visus savo vidinius oponentus – visus tuos, kurie abejoja Jumis, Jūsų gebėjimu pasiekti tikslą. Tai žmonės, kuriems norėtumėt pasiekę tikslą pasakyti: „Na, va, matot, ką galiu?”. Paprastai Jų būna nuo 2 iki 9.

3.Tolimoje zonoje įsivaizduokite savo palaikymo komandą – visus tuos, kurie džiaugsis Jūsų sėkme ir palaikys Jus. Įduokit jiems vėliavas ir trimitus, plakatus ir švilpukus ir pripildykit jų visą stadiono sektorių (pakvieskite visus, kurie tik ateis į galvą, nuo pasakų herojų iki aktorių ar biznio banginių). Lai palaiko Jus, šaukia Jūsų vardą ar skanduotes.

4. Kai viskas bus paruošta, pradėkit derybas. Pradinė frazė susidės iš tikslo ir to teiginio, kuris gavo mažiau nei 4 balus (pradedant nuo mažiausio ir baigiant 4-uoju balu, didėjančia tvarka). Kreipiantis į savo Skeptiškąja dalį ir vidinius oponentus, įtikinami balsu perskaitykite. Pvz.: „Mano tikslą tapti ir būti pasitikinčiu savimi vyru, lengvai priimančiu perspektyvius sprendimus versle, įmanoma pasiekti, ir jis, be abejo, vertas to, kad jo siekčiau“.

Ir toliau balsu atsakinėjate taip argumentuotai, kad įtikintumėte ne tik save patį,           bet ir visus oponentus, kad sakote tai, ką išties manote. Prieš kiekvieną iš sakinių pakartokite savo tikslą:

Teiginiai: <<Todėl, kad _____________>> – privalote pasakyti „NE“ praeičiai, išvardindami viską,  ko atsisakote.

Teiginiai: << Nes_____________>> – pasakote „TAIP“ ateičiai, detaliai nupasakoję tai, ką ketinate pasiekti.

<< Ir aš pasiekiu tai iki tol, kol______>>  – Pasąmonei pasakykite datą, kada tikslas bus pasiektas.

Teiginiai: << Ir aš pradėsiu jį siekti, kai tik_________>> – starto pradžia.

Teiginiai: << Nors ir______>>, << net jeigu______>> ir << kol_____>> – padės išaiškinti visas vidines abejones ir pasipriešinimus.

Teiginiai:<< Taip pat, kaip ir________>> –  kaip pavyzdį pateikite ką nors svarbaus ir sudėtingo, ką  jau pasiekėt ar nuveikėt praeityje.

Teiginiai:<< Bet kuriuo paros metu ir_______>> – ištrinti laiko, metų ribas ir gyvenimo periodus.

Teiginiai:<<Taip, kad_______!!!>> – esmė ta, kad jeigu per minutę nesugebėsite išreikšti savo entuziazmo ir nepademonstruosit pasiruošimo tikslui pasiekti, viską teks daryti iš naujo.

Patvirtinimu, kad viską darote teisingai, bus vidinių oponentų mažėjimas, pasitraukimas, prisijungimas prie gerbėjų ar kita vidinė reakcija, paremta pojūčiais. O taip pat ir pačios Skeptiškosios dalies pasikeitusi poza ir mimika. Aprašykite, kaip vyko dinamika.

Pabaigus skaityti, reikia iš naujo patikrinti savo „kopingą“ pagal skalės išmatavimus ir pažymėti pokyčius. Kai visi balai bus aukštesni (ne lygūs, o aukštesni) nei 4, „kopingo“ užduotis bus atlikta.

Rezultatus vienu pranešimu išsiųskite patikrinti konsultantui.


Sėkmės!!!