2016 m. rugpjūčio 22 d., pirmadienis

Kol nepriėmei kito tartų piktų žodžių, jie priklauso tam, kuris juos atsinešė


L. Švanienės nuotr.
Paprastai žmonės skaudžiai reaguoja į jiems metamus kaltinimus arba užgauliojimus.
– Kaip tave pavadino? -  klausiu.
– Durne, nevėkšla, kiaule, beprote...
– Ar tu tokia esi? – vėl klausiu.
– Ne... – atsako.
– O kaip jautiesi?
– Pikta, apmaudu, skaudu...
– Gerai, - atsakau. – o kaip jaustumeisi,  jeigu aš tave pavadinčiau...  Bomžė - tu, nepraustaburnė!


Šioje vietoje klientė paprastai išpučia akis, bet greitai ima šypsotis.
– Ar įskaudinau?
– Ne – jau juokiasi moteris.
– Tai parodo, kad tavyje yra dalis, kuri tam tikrose situacijose "gaudo" kaltinimus, ir verčia tave kentėti.
Papasakosiu alegoriją, kurioje kalbama apie tą patį, tik mokytojo reakcija yra tokia, kaip tu atsiliepei į mano provokaciją.  Mes tokią reakciją vadiname ekologiška.

Japonijoje viename kaime netoli sostinės gyveno senas išmintingas samurajus. Kartą, prie jo su mokiniais priėjo jaunas karys, kuris garsėjo savo grubumu ir žiaurumu.  Jis įvairiais būdais provokuodavo priešininką, ir kai tas įtūždavo, pakviesdavo jį į dvikovą. Pykčio ir įsiūčio apimtas kovotojas be abejo priimdavo iššūkį, tačiau įtampa neleisdavo tinkamai susikaupti, jis padarydavo klaidą, kuria pasinaudojęs jaunasis karys laimėdavo dvikovą.
Jaunasi karys ėmė įžeidinėti samurajų: mėtė į jį akmenis, spjaudėsi, keikėsi paskutiniais žodžiais. Tačiau visa tai tarytum nelietė senojo mokytojo ir jis toliau vedė užsiėmimą. Galų gale įsiutęs ir pavargęs jaunasis karys pasišalino.
Mokiniai stebėjosi, kad jų mokytojas ramiai iškentėjo visus įžeidimus, ir jo paklausė:
–Kodėl neiššaukei akiplėšos į dvikovą? Nejau išsigandai pralaimėjimo?
Samurajus atsakė:
– Jei kas prieitų prie jūsų su dovana, o jūs tos dovanos nepriimtumėte, kam tada priklausytų dovana?
– Tam žmogui, kuris atėjo su dovana. – atsakė vienas mokinys.
– Lygiai taip pat yra ir su pavydu, neapykanta, keiksmažodžiais.  Kol tu jų nepriėmei, jie priklauso tam, kuris juos atsinešė.

Ne visada įmanoma taip protingai elgtis, kai kitas tave įžeidinėja, nes reakcija paprastai būna nesąmoninga.  Todėl toliau mes  dirbame su ta psichikos dalimi, kuri verčia klientę (ar klientą) kentėti.  Kaip taisyklė, tokia reakcija būna susijusi su nepasitikėjimu savimi, žema saviverte ar/ir tam tikra priklausomybe nuo žmonių, kuriems "leidžiame" save įžeisti.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą