2016 m. liepos 27 d., trečiadienis

Galima prašyti ir gauti viską, ko tik norite
Arūno Maniušio nuotr.

Savarankiškos psichoterapijos krypties "Integralinis neuroprogramavimas" autorius prof. Sergejus Kovaliovas pasakoja apie … Integralinį neuroprogramavimą.

J
Ištrauka iš S.Kovaliovo straipsnio “Apie integralinį neuroprogramavimą”. 


Pasakojama, kad viena kartą ganėtinai kvaila mergaitė pagavo auksinę žuvelę.  Žuvelė (atsidususi, kaip įprasta) pasiūlė išpildyti tris jos norus, jeigu mergaitė paleis ją į laivę.
-Gerai, - pasakė mergaitė. – Padaryk mano nosį tokią ilgą, kaip gandro...
Žuvelė net žagtelėjo iš nustebimo, bet išpildė jos pageidavimą.
Mergaitė pačiupinėjo savo ilgą... jau ne nosį, o snapą ir išreiškė antrą norą:
-Dabar padaryk, kad mano ausys būtų tokios didelės kaip dramblio.
Dar labiau nustebo žuvelė, tačiau išpildė ir šį prašymą.
-Labai gerai, - pasakė mergaitė, čiupinėdama savo didžiules ausis.- pagaliau manęs bijos ir todėl gerbs.  Ir dar man padaryk didžiulį storą užpakalį...


Jau nieko nebesuvokdama žuvelė išpildė ir šį mergaitės norą.  Ir, paleista, jau buvo beplaukianti savo keliais, tačiau kur tai pusiaukelėje atsipeikėjo ir nusprendė išsiaiškinti: o kas iš tiesų įvyko?  Sugrįžo ir paklausė mergaitės:
-Sakyk, mieloji, kodėl tu nepaprašei, pavyzdžiui, proto, grožio ir talento?
-O ką, ar buvo galima?..- paklausė mergaitė.

Pasijuokėt?  Tada trumpai paaiškinsiu: galima.

Galima prašyti ir gauti viską, ko tik norite.  Ir be kokių tai auksinių žuvelių ar kitų kvailų norų išpildymo technologijų. O pasinaudojant kitais realiai veikiančiais būdais (tiksliau – metodais).  Vienas iš jų – kuriam, sakyčiau, reikėtų teikti pirmenybę, nes jis yra padaręs didžiausią pažangą – integraliniam neuroprogramavimui (INP).

Kodėl jam reikėtų teikti pirmenybę, ir apskritai, kas tai iš viso yra? Ogi todėl, kad tai kol kas vienintelė kryptis, sugebanti apimti, galima sakyti, viską:

* Visas darbo su žmogumi kryptis
* Visus žmogaus gyvenimo etapus
* Visus žmogaus gyvenimiškos veiklos psichoterapijos lygius
* Visus modeliavimo ir realybės valdymo kodus.

Na, o kad galutinai jus pritrenkčiau ir apstulbinčiau, pateiksiu štai tokią gigantišką lentelę (1 pav.).

Visos darbo su žmogumi kryptys
Visi gyvenimo etapai

Darbas su psichosomatika

Psichoterapija
Ikisocialinis (adaptavimasis gyvenimiškai veiklai)
Socialinis (socializavimasis visuomeninių santykių sistemoje)

Asmenybės augimas ir vystymas

Psichologinis konsultavimas
Višsocialinis
(būties transpersonalizavimas)
Postsocialinis
(gyvenimo egzitencializavimas)
Visi reprezentavimo kodai
Visi psichoterapijos lygiai

Neurologinis

Psichosemantinis

Instrumentinis (adaptacijos problemos)

Intencinis
(socializacijos tikslai)

Simbolinis

Erdvinis
Transcedentinis
(realybės tranpersonalizacija)
Egzistencinis-prasminis
(egzistencializacijos kryptys)1 pav. Suvestinė INP lentelė
(bus daugiau).


Iš rusų kalbos vertė Linga Švanienė

Ketinu toliau versti  S.Kovaliovo straipsnį “Apie integralinį neuroprogramavimą” ir jį dalimis pateiksiu savo tinklaraščio skaitytojams . 
Jei mokate rusų kalbą ir nekantraujate sužinoti daugiau, galite perskaityti visą straipsnį čia.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą