2016 m. liepos 19 d., antradienis

Integralinio neuroprogramavimo istorija, struktūra ir dinamika


Prof.S.Kovaliovas
Psichologijos mokslų daktaras, filosofijos daktaras, profesorius,
Inovacinių psichotechnologijų instituto generalinis direktorius,
Praktinės psichoterapijos centro mokslinis vadovas
Sergejus Kovaliovas:

Prisipažinsiu, kad savo psichoterapinio kelio pradžioje net nepagalvojau, kad kada nors sukursiu „INP* projektą”, tik siekiau surasti iš tiesų efektyvią sistemą psichoterapiniam darbui (tuo pačiu ir sau pačiam – nelabai mylimam, ir netgi labai neurotiškam). Iš pat pradžių man labai tiko ir patiko NLP. Plačiai išgarsėjusio: tai aukštinamo, tai keikiamo neurolingvistinio programavimo studijoms, panaudojimui ir propagavimui aš paskyriau ne vienerius savo gyvenimo metus. Netgi dar daugiau – susižavėjęs šios krypties paprastumu ir efektyvumu, aš parašiau apie NLP keletą knygų. Jos iki šiol vis dar kažkodėl yra populiarios, nors kai kurias iš jų aš asmeniškai vertinu, kalbant F. Ranevskajos žodžiais, kaip „spjūvį į amžinybę“, ypač turint omenyje, kad būtent dėl šių opusų įprastame visuomenės gyvenime mano vardas buvo tvirtai susietas su neurolingvistiniu programavimu, nors jau seniai su juo neturiu nieko bendro…

Vis dėlto, po intensyvaus NLP studijavimo ir savarankiško jo perdarymo į psichoterapinę sistemą (be abejo, žinojau apie NLPt**, tačiau joje kažkas ir kažkaip man nepritapo…) atkreipiau dėmesį į aibę nesąmonių šiame iš tiesų puikiame metode. Nėra jokios prasmės jas vardinti, kadangi daugumą iš jų sieja bendra "šaknis" – sistemiškumo trūkumas. Įskaitant tiek „pabiras technikas“ (tiksliau, „didelę jų krūvą“), tiek kryptis bei darbo tikslus. Teko iš pagrindų įsigilinti į šį reikalą, perrinkti visą NLP „ūkį“ ir jį suskirstyti pagal požiūrius ir darbines psichotechnologijas. Dirbant gimė nemirtingas (juokauju) Bendrasis kryptingų pokyčių modulis, jam suteikta struktūra, ir technikos suskirstytos į bendrąsias, susijusias su SSV***, orientuotas į asmeninės istorijos psichoterapiją ir, taip vadinamas, lengvai transcendentines. Aš išskyriau keturias didžiules psichotechnologijų sritis ir sistemas, kurias vėliau apauginau konkrečių technikų „mėsa“. Kaip ir „permodeliuotų“ technikų, taip ir savarankiškai sukurtų.


1.Bendrosios
2. SSV
4.Transcedentiškumas
3.Asmeninė istorija

1 pav. Psichotechnologijų objektai ir sistemos

Taip gimė NLP Rytų versija, kurios savitumą, išskiriant ją kaip savarankišką psichoterapijos modulį, oficialiai patvirtino Profesionali psichoterapijos lyga (2 pav.).
NLP Rytų versija
2 pav. Kas buvo kelio pradžiojeToliau, siekdamas ne naudos, o efektyvumo, turėjau dar daug ką padaryti. Pavyzdžiui (paminėsiu tik pagrindinius dalykus), galutinai atsisakyti centrinės NLP sąvokos „sėkmė“ ir pakeisti ją sąvoka „gerovė“, kurią savo ruožtu išskirsčiau į „efektyvumą“ bei „laimingumą“. Ir jas atitinkamai susiejau su „tobulumu“ ir „sėkmingumu“, o vėliau – su „programomis“ ir „žemėlapiais“. Tai, savo ruožtu, nuvedė prie naujos psichotechnologijų sistematizavimo traktuotės, o taip pat – kitokio jų turinio ir panaudojimo. Ilgainiui „skirtumų gimdančių skirtumus“ (G. Beitsonas) susikaupė tiek, jog teko atsisakyti pradinio senojo NLP pavadinimo ir visa tai apjungti vienu terminu (jis ir nominacija) – „neurotransformingas“ (3 pav.).

NLP Rytų versija

Neurotransformingas3 pav. Kas buvo vėliau

Matyt, pataikiau – ne, ne į istoriją, o į reikiamą tašką. Turbūt todėl, palyginus paprastas ir visiems
prieinamas ir tuo pačiu pakankamai nuoseklus bei logiškas neurotransformingas iki šių dienų lieka labiausiai naudojamu variantu tarp tų, kuriuos sukūriau ir išspausdinau. Gaila, aš nesiėmiau „horizontalių“ žygių savo „kūdikio“ įvedimui į visuomenės gyvenimą ir į psichoterapinę kasdienybę (na, tokių kaip visokios aiškinančios knygutės ir publikacijos, pasisakymai moksliniuose ir tariamai moksliniuose susirinkimuose, šmėžavimas „TV dėžėje“ ar begėdiškas savęs reklamavimas internete), vietoj to susidomėjau žmogaus gyvenimo egzistenciniais ir tarpasmeniniais aspektais.

Ir visai be reikalo, nes taip pradėjau didinti „nereikalingą sudėtingumą“, „atsiskyrimą nuo masių“, „šnekėti per daug protingai“, elgtis ne taip, kaip visi ir apskritai – tapau „ne tuo“ (tai – ištraukos iš „recenzijų“, o dažniau – iš purvo pilnų laiškų, kuriuos gaudavau iš savo amžinų priešininkų). Tuo tarpu aš asmeniškai savimi buvau netgi labai patenkintas, kadangi iš viso to gimė „egzistencinis neuroprogramavimas“ (EN) (4 pav.). Jo pagrindas – dviejų tipų (kartu jie yra ir lygiai) gyvenimiškos veiklos koncepcija – išgyvenimo ir paties gyvenimo lygių, kuriuos sudaro keturios stadijos, o taip eilė pakankamai įdomių psichologinių modelių, kuriais galų gale pats sau atsakiau į daugelį man nesuprantamų (ar nesuprastų) klausimų (kai kur, deja, klydau, tačiau, laimei, vėliau pasitaisiau...).NLP Rytų versija

Neurotransformingas


Egzistencinis neuroprogramavimas

4 pav. Kas buvo toliau


Tuo tarpu tikro proveržio į, taip sakant, naują kokybę psichotechnologiniame ir psichoterapiniame plane neįvyko: juk technikos, nors ir atnaujintos, iš esmės liko tos pačios. O tada vienas paskui kitą įvyko (na, aš nekaltas, jie patys savaime įvyko!) du kvantiniai šuoliai (kaip bebūtų gaila, abu jie pasireiškė kaip pakankamai nemalonūs, anot E. Berno, „auksiniai spyriai“, įvykę stebėtinai savu laiku, nes po EN sukūrimo aš pradėjau keltis puikybėn. Ir kažkaip vienu sykiu su savo įforminta struktūra ir sistema gimė integralinis neuroprogramavimas. Jį ir aprašiau atskiroje knygoje „Žmogaus gyvenimo psichoterapija“. Šio metodo realizavimą pradėjau 2014 metais mokomuoju-metodiniu „Praktiko“ lygio kursu, kuris buvo absoliučiai naujas ir nepanašus nė į vieną iš anksčiau buvusių (5 pav.).

NLP Rytų versija

Neurotransformingas

Integralinis neuroprogramavimas

Egzistencinis neuroprogramavimas

5 pav. Kas yra dabar

O toliau kažkas atsitiko. Tai, ką galima pavadinti vienu, nelabai vykusiu žodžiu „prasiveržė”. Toks įspūdis, kad kažkas ten – viršuje nusprendė pasinaudoti manimi visiškai ir kryptingai. Tai būtų galima įvardinti taip: tam, kad perduotų ar transliuotų žemės gyventojams palengvinančias jų gyvenimą tiesas ir psichotechnologijas. Kaip gi kitu būdu būtų galima paaiškinti, kad per metus naujomis idėjomis, modeliais ir psichotechnologijomis užpildžiau net keturis storus sąsiuvinius. Sukūriau absoliučiai naują ir kartu metodologiškai pagrįstą Bazinį generalinį modulį – BGM, fantastišką algoritminiu ir, atleiskit, efektyvumo požiūriu. Septynias jo (BGM) specializuotas rūšis : deneurotizavimo, išlaisvinimo iš eneagraminio apribojimo, scenarijaus panaikinimo, ego-būsenų integravimo, asmeninio vystymosi ir augimo, kontaktų su Užribine Realybe išplėtimo ir sąveikos su ja. Taip pat – psichosemantinio konsultavimo sistemą, kuriai tapo visiškai nebereikalingais NLP metamodeliai, refreimingai ar „kalbos fokusai“. O dar – ir tiesiog (tiesiog?) integralinio neuroprogramavimo versiją 2.0. Ir visa tai sukūriau nepaprastai lengvai ir net su anksčiau
nepatirtu džiaugsmu. Visai kaip anekdote: „Kaip jūs atsipalaiduojate? – O aš neįsitempiu!“ ir pagal M. Chollo principą: „Kas pasakė, kad aš dirbu? Iš tiesų aš taip ilsiuosi!”.

Prof.S.Kovaliovas seminaro metu 2016 m.

Trumpai apibendrinsiu tai, apie ką papasakojau. Tokiu būdu, dirbant (metus ir netgi dešimtmečius), man pavyko sukurti:
*NLP rytų versiją;

*neurotransformingą;
*egzistencinį neuroprogramavimą;
*integralinį neuroprogramavimą.

Nemažai? Tikrai taip. Ypač, jei įvertinsime, kad aukščiau išvardinti dalykai yra ne keturios sudedamosios vieno Didžiojo integralinio neuroprogramavimo dalys, o keturios, apibendrinant, pakankamai skirtingos psichoterapijos kryptys. Pirmąsias dvi vienas iš mano darbuotojų gudriai ir kartu tiksliai „pakrikštijo“ „integraliniu neurotransformingu“ (NLP Rytų versija + neurotransformingas + kai kurios egzistencinio neuroprogramavimo idėjos). O štai likusios dvi kryptys (trečias ir ketvirtas kvadratai) kaip tik ir atitinka tikrąjį integralinį neuroprogramavimą (kai kurios egzistencinio neuroprogramavimo idėjos + pats INP „visame gražume“). Pastarasis tampa vis plačiau apimančiu ir gilesniu. Ir todėl, atleiskit, elitiniu bei reikalaujančiu jo suvokimui aukšto sąmoningumo lygio (pagal D. Chokinsą). Tačiau kartu pasireiškia ir paradoksas, ir likimo pokštas, nes pats integralinis neuroprogramavimas tą sąmoningumo lygį ryškiai kelia. Tai teigiu drąsiai kaip žmogus, asmeniškai praėjęs kelionę nuo beviltiškumo iki... na, dar ne nušvitimo, bet kažko labai naudingo ir malonaus.
Tokiu būdu šiuolaikinis INP (ypatingai versija 2.0) yra visiškai ir visavertiškai prieinama žmonėms, kurie pasiekė perėjimo į trečią išsivystymo lygį**** etapą (būtent perėjimo etapą, kitaip sakant, aiškų ir tikrą siekimą palikti kasdienybės chaosą). Pirmo ir pagrindinio antro lygio žmonėms, kaip bebūtų gaila, INP gali sukelti ne tik nesupratimą, bet netgi antagonizmą ir priešiškumą (ką ten gali – pastoviai iššaukia!). Beje, tame nėra nieko blogo (bet kokia teorija, A. Šopenhauerio žodžiais, iš pradžių yra išjuokiama, paskui – įnirtingai užginčijama, o tada – priimama besąlygiškai). Ir netgi, kaip bebūtų keista, tame nėra nieko nepraktiško. Todėl, kad, norintiems sėkmingai adaptuotis, puikiausiai tiks NLP Rytų versija. Siekiantiems sėkmingos socializacijos – neurotransformingas. Trokštantiems suvokti ir įprasminti savo gyvenimą – egzistencinis neuroprogramavimas. Na, o jeigu nusprendėte gyventi iš tikrųjų – ilgai, efektyviai, laimingai ir tam tikra prasme – „nemirtingai“, pradėkite mokytis ir naudoti integralinį neuroprogramavimą. Tačiau – nuo pagrindų. Ir ne iš knygų, nes jose išdėstyta nedaug. O seminarų metu, kur visa duodama pačiame „šviežiausiame“ variante...

Ir paskutinis dalykas. Kaip jūs jau supratote, „egzistencinis“ INP vystymosi etapas, apskritai, buvo teoriniu ir sąlyginai pereinamuoju. Todėl, atsižvelgiant į visą susidariusią mano „vaiko“ integralumo struktūrą ir sistemą (na, tie patys „visos kryptys“, „visi lygiai“ ir t.t.), man iš tiesų dar anksti iškeliauti poilsio ramiam savo, be abejo, sėkmingo gyvenimo rezultatų suskaičiavimui. Todėl panašu, jog tie, kurie yra aukščiau mūsų ir protingesni, iškėlė man naują, išties grandiozinę užduotį – sukurti transcendentinį neuroprogramavimą. Tai yra asmeninio augimo ir vystymosi kryptį, suteikiančią galimybę kiekvienam iš mūsų anksčiau ar vėliau išeiti už šios erdvės – laiko kontinuumo ribų ir priartėti ne tik prie Aukščiausiosios, bet ir , kaip teisingai ją įvardina, Ribinės Realybės. Prie tos, kuri yra iš tiesų transcendentinė, o ne tik fenomenologinė. Ir kuri, būdama bekraštė erdvės ir laiko atžvilgiu, užtikrina nemirtingumą kiekvienai žmogiškai sielai. Ir tada, gali būti, užbaigtą išties Didžiojo integralinio neurotransformingo struktūrą ir sistemą bus galima pavaizduoti taip (6 pav.):„Didysis INP“

Integralinis neurotransformingas

Integralinis neuroprogramavimas

6 pav. Kas bus apibendrinta

Arba, tiksliau, štai taip (7 pav.):„Didysis INP“


NLP Rytų versija

Neurotransformingas

Transcedentinis neuroprogramavimas

Egzistencinis neuroprogramavimas

7 pav. Ir kas bus apskritai (galimai...)
O kodėl gi ne? Juk būtent gyvenimas Čia-ir- Dabar, o ne kažkur Ten-ir- Tada (tuo labiau ne iškart Kitoje Būties Pusėje) ne tik turi, bet tiesiog privalo realizuotis pačiu geriausiu žmogui būdu! Nes būtent tam jį ir atsiuntė, kad, praeidamas eilinę praktiką, taptų efektyviu ir laimingu. O jeigu taip, tai arba iškart imk neigti šį gyvenimą ir pereik į Dvasią, arba gyvenk jį, nes jis tau duotas. O jau po to, atlikęs pareigą, grįžk pagal nuopelnus Tenai, Kur Reikia, pasiekęs aukštesnį to paties Kur Reikia Lygį. Tačiau nebūk Čia, įstrigęs besikeikiančio ir urzgiančio neurotiko vaidmenyje, kompensuojančio savo nevisavertiškumą pseudodvasingumo paieškomis! Ir tuo labiau nepavirsk agregatu, kuris tesugeba perdirbinėti gerus daiktus į „šūdą“ ir kuriam terūpi, jog tiek viena, tiek antra būtų kokybiška...

Nežinau, ar „patempsiu“ transcendentinį neuroprogramavimą, tačiau tikrai pabandysiu (ką ten pabandysiu! Būtinai padarysiu!). Visų pirma todėl, kad man tai įdomu. O kita vertus todėl, kad visą gyvenimą gyvenu pagal šūkį „Kas, jeigu ne tu? Ir kada, jeigu ne dabar?“. Taigi, laukite naujų atradimų! (daugiau informacijos galite rasti Inovacinių psichotechnologijų instituto internetinėje svetainėje***** patalpintame straipsnyje „Apie Integralinį neuroprogramavimą“, o taip pat mano knygose – S.K.)...

*INP – integralinis neuroprogramavimas (vertėjos pastaba);
**NLPt – neurolingvistinė psichoterapija (vertėjos pastaba);
***SSV – sąmoningi sąmonės vienetai (vertėjos pastaba);
**** žmogaus gyvenimo lygiai pagal INP: pirmas – adaptacija, antras – socializacija, trečias –
egzistencializacija, ketvirtas – transcendencija (vertėjos pastaba);
***** www.psy-in.ru rusų kalba (vertėjos pastaba).

Iš rusų kalbos vertė Linga Švanienė,
Praktinės psichoterapijos centro prie Inovacinių psichotechnologijų instituto specialistė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą