2016 m. rugpjūčio 30 d., antradienis

Nuostabus Sąmoningų sąmonės vienetų pasaulis

Arūno Maniušio nuotr.
Inovacinių psichotechnologijų institutas jau treti metai iš eilės išleis integralinio neuroprogramavimo metodu dirbančių specialistų straipsnių rinkinį, įvairiapusiškai atskleidžiantį darbo šiuo metodu specifiką. Mums, instituto darbuotojams, yra privalu parašyti bent po vieną straipsnį. Iš jų vėliau išrenkami geriausi, ir tik jie yra spausdinami. 

Aš nežinau, ar mano straipsnis paklius į rinkinį, tačiau pateikti jame efektyvaus psichoterapinio darbo pavyzdžiai gali būti įdomūs mano svetainės skaitytojams, todėl jį patalpinsiu ir čia. Straipsnis  susideda iš 5 dalių: pirmoji – įžanginė, ir joje pateikiama teorinė dalis. Kitos keturios dalys – efektyvaus psichoterapinio darbo pavyzdžiai. Šiandien skaitytojų dėmesiui siūlau įžanginę dalį.


Linga
Inovacinių psichotechnologijų instituto išleisti straipsnių rinkiniai
L.Švanienės nuotr.
Dar Galilėjus pastebėjo, kad, kai idėja sukurta, tada ją visi supranta. Tačiau visų pirma tą idėją reikia sukurti. Taip atsitiko ir su S. Kovaliovo sukurta Sąmoningų sąmonės vienetų (SSV) sistema, kuria šiandien sėkmingai naudojamasi psichokorekcijoje, ir ji atrodo labai paprasta ir lyg savaime suprantama.

S. Kovaliovas išskyrė keturis pagrindinius sąmoningų sąmonės vienetų tipus. Pirmasis lygis – tai subdalys, kurios yra atsakingos už mūsų pojūčius. Žmogus gali jausti malonų sotumą, ryškų orgazmą, arba gali nieko nejausti, jeigu neturi atitinkamos subdalies, kuri būtent ir turėtų rūpintis tokiais pojūčiais, arba tokia subdalis dėl kokių tai priežasčių nedirba tinkamai. Galbūt ryškiausias tinkamai neveikiančios subdalies pavyzdys būtų moterų frigidiškumas. Įsivaizduojant pojūčius, jie paprastai pasirodo daiktų pavidalu.

Už mūsų veiksmus yra atsakingas antrasis lygis, kuriame veikia sąmonės vienetai, kuriuos S. Kovaliovas pavadino dalimis. Netinkamas dalies veikimas gali būti iliustruojamas pavyzdžiu, kai pavojaus metu žmogus nesąmoningai „suakmenėja“ vietoj to, kad veiktų naudingiausiu sau būdu toje situacijoje. Dalys paprastai „pasirodo“ gyvūnų pavidalu.

Trečiasis lygis yra atsakingas už žmogaus gyvenimo emocines-jausmines spalvas. Ir tame svarbesnė reikšmė skiriama jausmams. Anot S. Kovaliovo, primityvi emocija yra reakcija į tai, kaip  žemėlapis (t. y. mūsų įsivaizdavimas, kaip turi būti tikrovėje) sutampa arba nesutampa su teritorija (tuo, kas iš tikrųjų yra realybėje). Pavyzdžiui, žemėlapis yra: „vyras turi būti geras“, o teritorija – vyras yra kiaulė. Tokiu būdu, kai žemėlapis didžia dalimi nesutampa su teritorija, iškyla neigiamos emocijos (pyktis, nepasitenkinimas, suirzimas ir kt.). Jausmai yra sudėtingesni ir jie sudaro subasmenybių lygį. Subasmenybės paprastai „pasirodo“ žmonių pavidalu.

Ir pagaliau, į klausimą „Kas tu esi?“, paprastai atsakoma: žmogus, moteris, tėvas ir pan. Tai – Identitetų lygmuo. Jo vaizdinys – pats žmogus.Sąmoningų sąmonės vienetų schemą perpiešiau iš S. Kovaliovo knygos „Neurotransformingas.  Iš ko susideda mūsų AŠ komanda“.  Maskva, 2011

Vienos iš svarbiausių sąmoningų sąmonės vienetų savybių yra: sąmoningų sąmonės vienetų ketinimai yra pozityvūs ir jie (SVS) gali mielai pakeisti savo neefektyvios veiklos pobūdį į labiau adekvatų ir ekologišką.  Tai reiškia, kad  psichikos dalys gali sukelti žmogui nemalonius jausmus ar „priversti“ jį netinkamai elgtis ne todėl, kad jos yra blogos iš esmės, o todėl, kad jos iki šiol nesuprato, jog galima elgtis kitaip. Šios SVS savybės efektyviai panaudojamos psichoterapiniame darbe, visų pirma draugiškai priimant šias dalis, paskui tariantis su jomis ir keičiant jų netinkamą elgesį, suteikiant joms trūkstamus resursus, ar paleidžiant, jei jos jau atliko savo darbą ir nori išeiti.  Darbas su SVS puikiausiai save rekomendavo trumpalaikių psichoterapijos seansų metu.
Toliau pateiksiu keletą efektyvaus darbo su dviem SVS lygiais – subdalimis ir subasmenybėmis – pavyzdžių.

(bus daugiau)


Identitetai
Subasmenybės
Dalys
 
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą