2016 m. gruodžio 19 d., pirmadienis

Ar teisinga patarlė "Kur du stos, visados daugiau padarys"?


Lietuvių liaudies patarlė sako, kad kur du stos, visados daugiau padarys.  Atrodytų, kad nėra čia ko ginčytis, nes  tai – akivaizdu.  Deja, deja...  Dar 1927 metais eksperimentais įrodyta, kad yra priešingai. 

Eksperimentų metu iš pradžių buvo patikrinta, kokį maksimalų svorį gali pakelti kiekvienas tiriamasis.  Tada dalyviai buvo suskirstyti grupelėmis po 2, 4, 8 žmones, ir vėl buvo tikrinama, kiek jie pakels kartu.  Kad ir kiek kartų tyrimas buvo kartojamas, du dalyviai kartu nesugebėdavo pakelti svorio, kuris gautųsi sudėjus jų atskirai pakeliamą svorį.


Štai kokie gavosi rezultatai:

Du žmonės pakėlė 97% individualių rezultatų sumos.
Aštuoni žmonės pakėlė tik
49% individualių rezultatų sumos.

Pasirodo, kad kuo daugiau žmonių kartu veikia, tuo mažesnis jų darbo efektyvumas. Analogiški rezultatai buvo gauti ir pakeitus veiklą. Pavyzdžiui, traukiant virvę.  Šis dėsningumas buvo pavadintas Ringelmano efektu.

Paaiškinti šį reiškinį nėra sunku.  Kai žmogui tenka užduotį atlikti vienam, jis stengiasi iš visų jėgų, o kai dirba komandoje, nesąmoningai tikisi, kad kiti padarys daugiau, o jis gali patausoti jėgas.

Beje, toks „tausojimas“ akivaizdžiai iliustruojamas pasakojime apie kaimo šventę, į kurią, kaip buvo sutarta, kiekvienas kiemas turėjo atnešti po kibirą degtinės ir supilti į bendrą statinę.  Kai statinė prisipildė, pasirodė, kad joje buvo vanduo.  Kiekvienas kaimietis, pildamas savo kibirą vandens į bendrą statinę, tikėjosi, kad jo kibiras nebus juntamas didelėje ugninio gėrimo statinėje.  Tačiau pasirodė, kad toks „gudrus“ buvo ne jis vienas.

Ringelmano efektas veikia ir tais atvejais, kai minioje niekas nepadeda nukentėjusiam – dauguma tikisi, kad pagalbą suteiks kas nors kitas.  Visuomeninis pasyvumas taip pat lengvai paaiškinamas šiuo dėsniu. 

Kaip manote, ar gali kolektyvo darbo efektyvumą padidinti komandinio darbo formavimo mokymai? 

1 komentaras:

  1. Pastebėta, kad kiekviena skruzdė grobį traukia į savo pusę. Statistiškai, iš skruzdėlyno pusės, skruzdžių kimba į grobį daugiau, todėl jis juda reikiama kryptimi. Ringelmano efektas, galimas daiktas, yra to skruzdžių efekto atvaizdas žmonių grupėse. Jei skruzdės būtų protingos, ir galėtų susitarti, patemptų dar didesnį grobį. Panašiai ir pas mus, žmones. Atskirų individų motyvacijos didinimas, efektyvins grupės veiklą. Teisingai užmotyvavus, galimas daiktas, kiekvienas ar atskiri grupės asmenys net viršys savo individualias galimybes. Tas stebima ekstremalių situacijų, karų metu, kai grupiniai veiksmai susiję su išlikimu. Arba, pavyzdžiui, futbolo stadione kiekvienas sirgalis stengiasi vienas kitą perrėkti!


    AtsakytiPanaikinti