2016 m. gruodžio 20 d., antradienis

Kuo skiriasi morfinis laukas nuo asmeninės erdvės


Arūno Maniušio nuotr.
Šįkart pateikiami klausimai ir atsakymai nėra paprasti, nes čia aiškinamasi specifiniai terminai – morfinis laukas ir asmeninė erdvė.  Jei profesoriaus paaiškinimų neužtektų, galima paskaityti jo rekomenduojamą knygą.  Šio tinklaraščio tikslas yra ne dėstyti teorinius pagrindus, o sudominti tuo, apie ką ne tik kalbame integraliniame neuroprogramavime, bet ir pritaikome psichoterapiniame darbe.

Seminaro dalyvio klausimas: Kuo skiriasi morfinis laukas nuo asmeninės erdvės?
(Asmeninės erdvės terminą įvedė prof.S.Kovaliovas, išplėsdamas ir patikslindamas Luko Derkso socialinės panoramos terminą.  Asmeninė erdvė apima ne tik horizontalias pasąmonės projekcijas, bet ir vertikalias, kurios netelpa į „panoramos“ termino supratimą.  LŠ paaiškinimas)

S. Kovaliovas atsakė: Asmeninė erdvė ir morfinis laukas – skirtingi dalykai. Tarytum bandytumėte palyginti pirštą ir dar kuo nors. Morfinis laukas – tai vientisas laukas, kuris vienija visas Visatos būtybes. Plačiau apie tai galite paskaityti Linn Mak-Taggart „Laukas. Paslaptingų Visatos jėgų paieška“.  O asmeninės erdvės fenomenas yra vienas iš jūsų būties kodavimo šioje tikrovėje būdų.

Jų nereikia maišyti. Tai lyg aiškintum: „Žinote, aš turiu Mersedesą ir traktorių.  Kodėl mano traktorius nevažiuoja taip greitai, kaip Mersedesas?“. Ogi todėl, kad jis - traktorius. Skirtumas tarp morfinio lauko ir asmeninės erdvės yra kur kas didesnis.


To paties seminaro dalyvio papildomas klausimas: Ar aš teisingai suprantu, kad, jeigu viskas tvarkoje mano asmeninėje erdvėje, tai dar nereiškia, kad ir morfiniame lauke bus viskas tvarkoje.

S. Kovaliovas atsakė: Nieko panašaus! Tvarka – supraskite, dalykas savotiškas.  Kaip prisimenate, yra šeši gyvenimo lygiai. Ar jūs esate tikras, kad jūsų gyvenimo lygis yra šeštas?  Ne. Štai ir viskas… Vadinasi, jūs esate atitinkamai adaptavęsis tame lygyje, kurį įstengėte pasiekti. Dauguma žmonių toliau socialinio lygio (antrasis lygis – LŠ) neina. Dauguma žmonių neužbaigia adaptacijos.  Bet jei pasitaikys galimybė jus stumtelėti aukščiau, jus stumtelės, štai ir viskas.

Jūs užmiršote vertikalų aspektą.  O mūsų metodologija leidžia išskirti horizontalų ir vertikalų aspektus, kaip ir kitus dalykus, į kuriuos jūs be reikalo nekreipiate dėmesio, nes būtent tai ir apsprendžia bet kokio reikalo efektyvumą. Jei turi gerą metodologiją, teorinius pagrindimus, modelį  - efektyvumas yra garantuotas.  Viso to neturint – nieko gero nebus. Tačiau tai nereiškia, kad jūs turite be galo vien teoretizuoti, tačiau teorija yra svarbi.

1 komentaras:

  1. Kvantinio susietumo (entalgement) principas sako, kad nušvitus mokytojui, prašviesėja ir jo mokinių akys.
    (kam, vis tik, neprašviesėja - tas ne mokinys)

    AtsakytiPanaikinti