2016 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis

Mūsų mieste taip pat sutiksi tokius žmones

Lingos Švanienės nuotr.

Kartą vienas senolis sėdėjo prie kelio, vedančio į miestą.  Prie jo priėjo jaunuolis ir paklausė:
— Aš pirmą kartą lankysiuosi šiame mieste.  Kokie čia gyvena žmonės?
Senolis į jo klausimą atsakė klausimu:
— O kokie žmonės gyvena tame mieste, iš kurio atkeliavai?
— Ten gyvena vagys, egoistai, išdavikai, pikti, kerštingi žmonės.  Būtent todėl aš su džiaugsmu palikau tą miestą.
— Deja, čia taip pat sutiksi tokius žmones. — atsakė jam senolis.

Po kiek laiko prie senolio priėjo kitas jaunuolis ir taip pat paklausė:
— Aš tik atvykau. Sakyk, gerasis žmogaus, kokie žmonės gyvena šiame mieste?
— Sūneli, o kokie žmonės gyvena tame mieste, iš kurio atėjai? – savo ruožtu paklausė senolis.
— Ten gyvena kilnūs, dori, draugiški, paslaugūs, vaišingi žmonės.  Ten liko daug mano draugų.  Man nelengva buvo su jais išsiskirti.
Mūsų mieste tu taip pat sutiksi tokius žmones. — atsakė senolis.

2 komentarai: