2016 m. lapkričio 1 d., antradienis

Sergejaus Kovaliovo alegorija apie šulinį


Arūno Maniušio nuotraukoje aš prie avių. 
Deja, nuotraukos su asilu neturiu.
Šiandien dalinuosi dar viena  Sergejaus Kovaliovo alegorija.  Ją paskaičiusi pagalvojau, kaip viskas paprasta.  Ir kodėl aš nesugalvojau tokio pasakojimo.  Tačiau paprasta, kai skaitai jau sukurtus dalykus. O juos pamatyti, iškelti į dienos šviesą, įvilkti į gražų pasakojimo rūbą reikalingas talentas.  Tai dar kartą įrodo, koks įvairiapusiškas prof. Sergejaus Kovaliovo talentas.

Įkrito kartą asilas į šulinį ir ėmė garsiai bliauti, kviesdamas pagalbą.  Išgirdęs bliovimą atbėgo asilo šeimininkas ir tik rankomis skėstelėjo – nebuvo vilties ištraukti asilą iš šulinio.
Šeimininkas ėmė svarstyti taip: „Mano asilas jau senas, nebe daug jam liko gyventi, o aš vis tiek jau ketinau pirkti naują jauną asilą. Šis šulinys jau visai išdžiūvo, ir aš seniai norėjau jį užpilti ir išsikasti naują.  Kodėl gi vienu šūviu nenušovus dviejų zuikių – užpilsiu aš šulinį, o tuo pačiu ir asilą palaidosiu.“
Ilgai negalvojęs, jis sukvietė kaimynus, ir visi draugiškai čiupo kastuvus ir ėmė mesti  žemes į šulinį.  Asilas iškart suprato,  kas čia vyksta ir ėmė dar garsiau bliauti, bet žmonės nekreipė į tai dėmesio ir tylėdami toliau mėtė žemes į šulinį.
Netrukus asilas nutilo.   Šeimininkas žvilgterėjo į šulinį ir pamatė tokį vaizdą – kiekvieną užkritusį ant nugaros žemių šliūpsnį asilas nusipurtydavo ir sumindavo kojomis. Po kiek laiko visų nustebimui asilas tiek pakilo, kad ėmė ir iššoko iš šulinio! Štai taip...
...Tikėtina, kad jūsų gyvenime buvo daug visokių nemalonumų, ir ateityje gyvenimas jums siųs vis naujus ir naujus. Kas kart, kai ant jūsų užkris eilinis gniužulas, prisiminkite, kad galite jį nupurtyti, ir būtent šio gniužulo dėka jūs galėsite šiek tiek pakilti. Ir tokiu būdu ilgainiui jūs galėsite išsikeberioti iš paties giliausio šulinio.
Kiekviena problema – tai akmuo, kurį gyvenimas meta į jus, bet žengdami tais akmenimis jūs galėsite pereiti šniokščiantį srautą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą