2017 m. sausio 27 d., penktadienis

Nesusikalbėjimai arba karas dėl mėlyno žirgo


­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Kartą vienos karalystės karaliaus pasiuntinys, benešdamas žinią kitos karalystės monarchui, kelionės metu pametė laišką.  Kadangi jis mintinai žinojo laiško turinį, tai keliavo toliau.

Atvykęs pas kitos karalystės valdovą jis pranešė, kad perduos žinią nuo savo karaliaus:

- Mano karalius liepė perduoti... kad jūs dovanotumėt jam... mėlyną obolmušį žirgą..., o jeigu dėl kokios tai priežasties.... nedovanosite tokio žirgo... tai...

Čia valdovas staigiai jį sustabdė, nenorėdamas, kad aplink stovintys dvariškiai išgirstų, kaip gretimos karalystės karalius jam grasina.  Jis pasakė pasiuntiniui:

-Perduok savo karaliui, kad niekada nemačiau mėlyno obolmušio žirgo.  O jeigu turėčiau tokį žirgą, tai...

Persigandęs pasiuntinys nebelaukė, kol valdovas užbaigs sakinį, ir išsigandęs skubiai leidosi į kelionę atgal.  Grįžęs į gimtąjį miestą, perdavė savo karaliui, ką sakė kaimyninės šalies valdovas.

Karalius labai supyko, kad jo kaimynas, kurį jis laikė savo draugu, drįsta jam grasinti.  Jis liepė ruošti savo karius karui.

Įsiliepsnojęs karas truko kelerius metus.  Daug kraujo buvo pralieta abiejose pusėse.  Kol išskintų šalių valdovai ryžosi taikai. 

Susitiko abu valdovai taikos sąlygų suderinimui.  Monarchas ir paklausė, kodėl karalius prašė mėlyno žirgo ir kodėl grasino.  Karalius atsakė, kad savo laiške jis prašė tokio žirgo, bet jei tokio neturėtų, tai būsiąs patenkintas bet kokiu kaimyno išrinktu jam žirgu.

Karalius savo ruožtu paklausė, kodėl monarchas jam grasino.  Tas atsakė, kad ne grasino, o norėjo pasakyti, kad tokio žirgo nėra matęs, bet jeigu tokį turėtų, tai su džiaugsmu padovanotų.

Taip ir gyvenime dažnai pykčiai suliepsnoja, neišklausius kito žmogaus iki galo, arba supratus jį neteisingai.  Gal geriau iš pradžių įsitikinti, kad viską teisingai supratau, o paskui leisti pasireikšti tiems jausmams, kurie pasireikš.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą