2017 m. vasario 21 d., antradienis

Kai šauki, gali ir prisišaukti...


Kartą senis tempė namo didelį maišą su anglimis.  Senis buvo jau gerokai senas, o maišas ir jaunam vyrui būtų sunkus nešti.

Eina  senolis, linguoja ant savo nuvargusių kojelių, rankomis mėšlungiškai įsitvėręs į maišą ir tiesiog stačiu kampu sulinkęs po nešuliu.  Tipena, stena, dejuoja.  Jau jau mes sunkųjį anglių maišą, bet pagalvoja, kaip prie krosnies šildys savo senus kaulus, sudejuoja gailiai ir toliau po sunkiu nešuliu kruta.

Tačiau ar kelias buvo per ilgas, ar senis – per silpnas, nebeišlaikė varguolis svorio ir nuvirto kartu su maišu, skaudžiai užsigaudamas. Šiaip ne taip senolis atsikėlė, piktai paspyrė maišą. Trina sopančias rankas, kojas, šonus ir garsiai keiksnoja:

-Na, koks aš žąsinas! Užsisvajojau apie šiltą krosnį!   Tas prakeiktas maišas mane visai nugalabijo.  Ir užuot čia tampęsis ir kankinęsis, geriau jau būčiau po maišu galą gavęs.  Ir nebereikėtų vargelio vargti.  Mirtie, ar tu mane užmiršai?  Nebeturiu daugiau jėgų gyventi.  Ateitum greičiau, pasiimtum mane su visais kauleliais, neberūpėtų nei anglys, nei krosnis.

O čia kur buvus kur nebuvus pasirodė mirtis:

-Ar mane šaukei, seni?

Senis perbalo, palūpis ėmė virpėti, kojos dar labiau sulinko, o visas susigūžė, lyg norėdamas po kupra pasislėpti. Keletą kartų žioptelėjęs, atgavo kvapą ir ėmė rangytis:

-Nejaugi būsiu netyčia tavo vardą paminėjęs?  Ne, ne!  Nekviečiau.  Tik savo amžinatilsį žmonelę Mortelę prisiminiau, jos skanią kopūstienę.  Puiki šeimininkė buvo.  Gal ir tave užsimiršęs paminėjau.  Negalvojau, kad esi netolies...  Atleisk man seniui, Mirtie.  Prižadu, kad daugiau tavo vardo garsiai neminėsiu.

Mirtis įtartinai žvilgterėjo į riogsantį maišą su anglimis, paskui į senį ir paklausė:

-Ar tikrai nereikia mano pagalbos?  Gal padėtį maišą užkelti?

-Ne, ne! – jau garsiai suriko senis, užsimetė maišą ant pečių ir…

-Hmmm… - sumurmėjo Mirtis žiūrėdama seniui pavymui. – Dar visai guvus senis.

Tačiau senis šių žodžių nebegirdėjo.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą