2017 m. vasario 14 d., antradienis

Šeimyninio gyvenimo taisyklės, padedančios sutuoktiniams išlaikyti darną, meilę ir laimę


Arūno Maniušio nuotr.
Neretai pasitaiko, kad šeimyninis laivas sudūžta barnių audrose.  Bėda tame, kad mūsų nemoko, taisyklių, kurios padėtų vieningai tempti šeimyninį jungą ir netgi padaryti šį procesą maloniu.  Tokios taisyklės yra, ir tiesiog gaila, kad tiek mažai žmonių jas žino.

Bandau užpildyti šią nežinojimo spragą, surašydama laimingo šeimyninio gyvenimo taisykles, kurias išvardino prof. S.Kovaliovas video laidoje “Kontraktas laimei (šeimyniniame gyvenime)”.

Kalbant apie galimybę palaikyti darnius santykius šeimoje, reikia prisiminti, kad kiekviename žmoguje yra trys ego būsenos: Vaikas, Tėvas ir Suaugęs. Santuokoje svarbu, kad vyro ir žmonos ego būsenos būtų patenkintos viena kita.


Kalbant apie šeimyninius  santykius reikšmingos šios ego būsenos: ir jų tipai: Kontroliuojantis Tėvas, Rūpestingas Tėvas, Laisvas Vaikas, Kontroliuojantis Vaikas ir  Suaugęs.

Tuoj paaiškinsiu, kai reikia atsižvelgti į šias ego būsenas, sudarant Šeimyninę tarpusavio sutartį darniems santykiams išlaikyti.

Kontroliuojantis Tėvas padeda išlaikyti šeimos struktūrą, kurios negalima ardyti, todėl turėtų būti sutarta, kad šeimyniniuose santykiuose yra draudžiama:

1) nustoti dirbti įprastus namų darbus (ruošti maistą, skalbti, plauti indus ir pan.);
2) permesti bendrus
 šeimos sprendimus kitam partneriui;
3) atsisakyti vykdyti įsipareigojimus ;
4) ignoruoti šeimos vientisumą (“mes”
 poreikis šeimoje turėtų būti viršesnis už kiekvieno “aš” poreikį), tvarką ir higieną;
5) grasinti nutraukti santykius.

Rūpestingas Tėvas suteikia šeimos nariams saugumą, todėl svarbu sutarti:

1) saugoti vienas kitą nuo nereikalingų nerimo ir skausmo;
2) pagališgales padėti vienas kitam suminkštinti stresinių situacijų smūgius (jei vienas ruošiasi egzaminui, kitas jį palaiko);
3) suteikti vienas kitam palaikymą ir informaciją (netinka tylėti, nutaisius piktą mina, siekiant, kad kitas susiprotėtų, ką tuo noriu pasakyti);
4) saugoti kitą nuo situacijų, kurios gali sukelti liguistą pavydą, gėdos jausmą, įniršį ir neaiškumo jausmą (kitai sakant ignoravimą).

Suaugusio ego būsena turėtų palaikyti tarp sutuoktinių atvirumą:

1) nesutarimai turėtų būti apsvarstomi tą pačią jų atsiradimo dieną (ne po savaitės, ne po mėnesio!);
2) jok
iu būdu kito negalima įžeidinėti ir žeminti;
3) negalima vienas kito pertraukinėti (svarbu kitą išklausyti iki galo);
4) negalima nukrypti nuo nesutarimo, dėl kurio aiškinamasi, temos;
5) aiškinantis nesutarimus laikytis tvarkos: iškelti temą, ją aptarti, užbaigti ir „užmiršti“.

Laisvas Vaikas padeda šeimyniniuose santykiuose patirti malonumą, ir todėl svarbu siekti suteikti vienas kitam smagias akimirkas:
1) sekso srityje - atvirai prašyti partnerį daryti tai, kas jums teikia malonumą ir daryti kitam tai, kas jam patinka;
2) jei partneris pageidauja lankyti naujose vietose, sutikti eiti kartu su juo;
3) atverti savo individualume naujas puses (kitaip sakant vystytis ir tobulėti);
4) žaisti ir mėgautis bendrais žaidimais.

Kontroliuojantis Vaikas turėtų tapti lankstesniu ir todėl susitarti:
1) nusileisti ginčuose (nebus teisinga, jei visada nusileis tik vienas);
2) nesiekti žūt būt įrodyti
 savo tiesą;
3) suteikti kitam galimybę tikrinti pasitikėjimą kitu, jo suteikiama informacija (tarkim, kad tavo draugė neketina tavimi tik pasinaudoti).
Darnos, meilės ir laimės šeimyniniuose santykiuose!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą